Eksternt lydnivå

Eksternt lydnivå

I den nye EU-dekkmerkingen ser man på eksternt lydnivå som en meget viktig faktor. Lydnivået inne i bilen fokuseres det ikke på. Dersom alle biler hadde dekk med lavt eksternt lydnivå, ville støyutslipp i miljøet bli kraftig redusert. Eksternt lydnivå måles i decibel. Ekstern dekklyd tilsvarer ikke dekklyden inne i kupéen. 

  • I tillegg til lydnivå i decibel dB(A) viser bildet om lydnivået overstiger maksimalverdien i den kommende typegodkjenningen (3 sorte bølger = dekk med høyt lydnivå), om det er i samsvar med den kommende typegodkjenningen (2 sorte bølger = dekk med gjennomsnittlig lydnivå), eller om dekket er mer enn 3 dB stillere enn kommende typegodkjenning forutsetter (1 sort bølge = stillegående dekk).


Tre klasser viser dekklyden i decibel. Jo flere svarte streker, desto høyere ekstern dekklyd. Måleverdi angis også med et dB-tall.

Drivstoffsparing og sikkerhet avhenger i stor grad av sjåførens kjørestil. Legg merke til følgende: 

  • En økonomisk kjørestil kan senke drivstofforbruket betydelig.
  • Lufttrykket i dekkene bør kontrolleres med jevne mellomrom for å gi optimal kjøresikkerhet og -komfort.
  • For lavt lufttrykk øker dekkslitasjen og drivstofforbruket og er en trafikksikkerhetsrisiko.
  • En ansvarlig bilist kjenner til hvilke egenskaper dekkene på bilen har, og hvilken tilstand de er i. For å kunne holde riktig hastighet under alle forhold, og sikker avstand til bilen foran, er det en forutsetning at bilføreren kjenner både bilens og dekkenes egenskaper.

Finn rett Nokian Tyres dekk til din bil: 
https://www.nokiantyres.no/dekk/personbiler/vinterdekk/
https://www.nokiantyres.no/dekk/personbiler/sommerdekk/