Hjulstilling – hvordan dekkene påvirkes

Hjulstilling – hvordan dekkene påvirkes

Hjulstilling har betydelig påvirkning på kjøretøyets kjøreegenskaper og dekkenes levetid. Når hjulstillingen er optimal, kan du være sikker på at kjøretøyet oppfører seg trygt og forutsigbart. 

Finn dekkene som passer best for deg

Riktig justert hjulstilling er avgjørende for dekkenes levetid og funksjon. Feiljustert hjulstilling kan forårsake ujevn og overdreven dekkslitasje, samt redusere kjøretøyets kjøreegenskaper. 

 
Hvorfor få utført en hjulstillingskontroll? 

Selv om hjulstillingskontroll ikke er inkludert i bilprodusentens anbefalte vedlikeholdsplan, må man ikke glemme å få det utført. 
 
Planlegg en justering av hjulstillingen så snart du merker tegn på feil. Dette vil forhindre unødvendig slitasje på dekkene og belastning på bilens støtdempere eller hjuloppheng. 
 
Tidlig justering av hjulstillingen hjelper på mange måter, og forhindrer problemer med dekkene dine – noen av de viktigste fordelene inkluderer: 

 
Jevn dekkslitasje 

Ujevn dekkslitasje er et av de tydeligste tegnene på feil hjulstilling. Når dekkene er riktig justert kommer hele dekkmønsteret i jevn kontakt med veien, som resulterer i jevn slitasje over hele dekkmøsnsteret. Dette gir et sikkert grep og reduserer risikoen for vannplaning, ettersom dekket fungerer slik det er tiltenkt av produsenten. 
 
Andre faktorer, som skader på stammen til dekket, utslitte støtdempere eller feil lufttrykk, kan også bidra til ujevn slitasje. 

 
Redusert drivstofforbruk 

Med feiljustert hjulstilling er bilens dekk ikke i riktig posisjon, som igjen kan øke rullemotstanden betydelig. 
 
Når rullemotstanden øker trenger kjøretøyet mer energi for å opprettholde samme fart, som resulterer i unødvendig forbruk av drivstoff eller elektrisitet. 

 
Sikre kjøreegenskaper 

Den viktigste grunnen til å justere hjulstillingen er først og fremst sikkerhet. Kjøring med feil hjulstilling kan føre til at kjøretøyet oppfører seg uforutsigbart og får nedsatte kjøreegenskaper. 
 
Det kan også skape problemer ved at bilen kan trekke til den ene siden, noe som gjør det vanskelig å holde bilen på veien. 
 
En hjulstillingskontroll der man justerer hjulene etter produsentens spesifikasjoner er en enkel og kostnadseffektiv måte å forbedre sikkerheten på veien. 

 
Når bør du få utført en hjulstillingskontroll? 

Hjulstillingskontroll er ikke en del av kjøretøyets ordinære vedlikeholdsprogram eller rutinemessige vedlikeholdsprosedyre. 
 
Du bør allikevel få sjekket hjulstillingen og justeres den hvis du legger merke til følgende symptomer: 

 
Trekk eller vibrasjoner 

Hvis du opplever problemer med styringen eller kjøretøyets oppførsel, er kontroll og justering av hjulstillingen en rimelig løsning. 
 
Hvis bilen din trekker til en av sidene, som vil si at den har en tendens til å styre av seg selv mot siden selv om veien er uten store hjulspor, er problemet ofte feil i hjulstillingen. 

 

 
Utskiftning av hjuloppheng 

Hvis komponenter i hjulopphenget må byttes, vil det ofte være nødvendig å samtidig justere hjulstillingen. Spesielt etter større reparasjoner av støtdemperne, eller kjøring i høy hastighet over humper, er det viktig å sjekke at geometrien i hjulopphenget er korrekt. 
 
Hvis du bytter deler i hjulopphenget eller monterer senkefjærer som avviker fra de opprinnelige spesifikasjonene, bør hjulstillingen alltid justeres. Endring av kjøretøyets kjørehøyde påvirker styringsgeometrien, og hvis hjulstillingen ikke justeres for det nye opphenget, vil sikkerheten og kjøreegenskapene bli redusert. 

 

 
Ujevn dekkslitasje 

Dekk som slites ujevnt er en tydelig indikasjon på problemer med kjøretøyets hjuloppheng. Dekkene bør slites jevnt over hele mønsterflaten, men problemer med justering kan forårsake unormal slitasje. 
 
For eksempel er slitasje på dekkets indre eller ytre skulder vanligvis et tegn på feil med camber- eller toe-innstillingen. 
 
Hvis dekkene dine slites ujevnt, bør årsaken alltid undersøkes. Dekk som er slitt ujevnt bør alltid erstattes når problemet er løst, da deres kjøreegenskaper har forverret seg. 

 

 
Hjulstillingskontroll løser ikke alltid problemet 

I noen situasjoner er justering av hjulstillingen ikke alene nok til å løse problemer med vibrasjoner, trekk til siden eller styring. 
 
Hvis komponenter i bilens hjuloppheng er for slitte eller skadet, kan det være at justering av hjulene ikke er mulig uten å bytte ut disse delene. 

 
Hvor og hvordan få utført en hjulstillingskontroll? 

De fleste bilverksteder og dekkforhandlere som er godt utstyrt gjennomfører hjulstillingskontroll. Mange Nokian Tyres-forhandlere tilbyr justering av hjulstillingen. 
 
Det anbefales å måle kjøretøyets hjulstilling med en firehjuls justeringsinnretning, som viser stillingen til alle hjul i forhold til den geometriske sentrumsaksen. 
 
Hjulstillingskontroll utføres ved å avgjøre posisjonen til dekket i forhold til kjøretøyets geometriske midtlinje. Såkalte Camber-, caster- og toe-vinkler justeres for å stille dekkets posisjon i henhold til produsentens spesifikasjoner. 

 
Camber 

Camber justerer vippingen av bilens dekk sett forfra eller bakfra. En nøytral camber-vinkel på null betyr at dekket er helt rett. En positiv camber-vinkel skyver dekkets topp ut fra bilen, mens en negativ camber-vinkel trekker den nærmere bilen. 
 
Camber-vinkelen påvirker bilens kjøreegenskaper, dekkets kontaktflate og grep. Feil camber-vinkel forårsaker ujevn dekkslitasje, som er spesielt merkbart på dekkets indre eller ytre kant. 
 
Hvis du legger merke til overdreven slitasje på dekkets indre kant, er camber-vinkelen sannsynligvis negativ. Sterk slitasje på den ytre kanten indikerer en positiv camber-vinkel. 

 
CASTER  

Caster-vinkel refererer til dekkets fremover eller bakover helling sett fra siden. Caster-vinkel påvirker bilens styringsoppførsel, styringsfølelse og selvsentrering. 
 
Caster påvirker dekkets vinkel i forhold til bilens svinglinje, som passerer gjennom de øvre og nedre kuleleddene. Den påvirker ikke dekkets kontaktpunkt med veien, og påvirker derfor ikke dekkslitasje direkte. 

 
Toe-vinkel 

Toe-vinkler måler hvor mye bilens dekk er tiltet innover eller utover når de ses ovenfra. 
 
En positiv toe-vinkel dreier forsiden av dekkene innover, noe som resulterer i en såkalt "toe-inn" posisjon. Negative toe-vinkler dreier forsiden av dekkene utover, som resulterer i toe-ut. Toe- og skyvevinkler stabiliserer bilens kjøreegenskaper. 
 
Både overdrevent positive og negative toe-vinkler øker dekkslitasje, siden dekket roterer noe sidelengs i forhold til veien. En positiv toe-vinkel forårsaker ekstra slitasje på dekkets ytterkant, mens en negativ toe-vinkel forårsaker slitasje på den indre kanten. 

 
Bør dekkene byttes ut etter en hjulstillingskontroll? 

Ujevn dekkslitasje er en av de enkleste måtene å oppdage en feiljustert hjulstilling på. 
 
Inspiser dekkene dine regelmessig og se etter eventuelle ujevne endringer i mønsteret. Det er lettere å oppdage slitasje når dekkene er rene under inspeksjonen. 
 
Du bør ikke kjøre med ujevnt slitte dekk. Skaff et nytt sett med dekk for å erstatte de slitte. 
 
I Nokian Tyres sitt omfattende utvalg finner du både sommer- og vinterdekk av høy kvalitet til bilen din. Alle våre dekk er designet for nordiske forhold. 
 
I tillegg til personbildekk inkluderer vårt sortiment også SUV-dekk med høyere lastekapasitet og egenskaper som forbedrer holdbarheten. Vi har også sommer- og vinterdekk for større kjøretøy, som varebiler og bobiler. 

 

Finn dekkene som passer best til din bil