Produksjonsprosess

Råvarer
Dekkets hovedråvarer er naturgummi, syntetisk gummi, kjønrøk og olje. Gummiblandingen utgjør mer enn 80 prosent av dekkets totale vekt. Resten er forskjellige forsterkningsmaterialer. Omtrent halvparten av gummien er naturgummi som kommer fra gummitrær. Gummitrær vokser i tropiske områder, som eksempel i Malaysia og Indonesia. Syntetiske oljebaserte gummimaterialer kommer hovedsakelig fra europeiske produsenter. Ca en tredjedel av gummiblandingen er fyllingsmateriale. Det viktigste er kjønrøk som gjør dekket sort. Et annet fyllingsmateriale er olje som brukes som mykner i gummiblandingen. Dessuten trengs vulkaniseringsemner og ulike hjelpekjemikalier foruten beskyttelsesemner i gummiblandingen.

Gummiblanding
Når man lager en gummiblanding blandes råvarene og varmes opp til ca. +120 grader. Gummiblandingens sammensetning varierer i dekkets ulike deler, og hver dekktype har sin egen gummiblanding, avhengig av bruksområde. Sommerdekk for personbiler har en annen gummiblanding enn vinterdekk, og et sykkeldekk har en helt annen gummiblanding enn et skogsmaskindekk. Å utvikle og finjustere oppskrifter for gummiblandinger er en viktig del av utviklingsarbeidet med dekk.

Komponentproduksjon
Gummiblandingene brukes til å gummibelegg komponenter, for eksempel kabel, tekstiler og stålbelter. Et dekk produseres av 10-30 komponenter. Mesteparten av komponentene er forskjellige forsterkningsdeler.

Dekkbygging
Dekkbyggere monterer sammen komponentene på en byggemaskin, og resultatet blir et såkalt rådekk.

Vulkanisering
Rådekket vulkaniseres i en vulkaniseringspresse. Det høye damptrykket inne i pressen trykker rådekket mot en form med dekkmønster og sidemarkeringer, og dekket får sin endelige form.

Sluttkontroll
Hvert personbildekk kontrolleres både visuelt og maskinelt. Ved den visuelle kontrollen leter man etter eventuelle feil med dekkets utseende. En maskin måler dekkets form, og finner eventuelle avvik i dekkets balanse og konstruksjon. Etter kontrollen testes dekket og får en etikett. Deretter går det ferdige dekket til lager før levering til forbrukerne.