Hva gjør dekkmønsteret?

Hva gjør dekkmønsteret?

Finn dekkene som passer best for deg

 Dekkets mønster er den delen av dekket som er i kontakt med veien, og har betydelig påvirkning på ytelse, grep og kjøreopplevelse. Spor i mønsteret er avgjørende for at dekket skal ha gode vannplaning egenskaper, trekkraft og kjøresikkerhet. Disse rillene skaper mønstre på dekkets overflate som er designet for å imøtekomme kravene til ulike kjøreforhold og sikre optimalt grep gjennom hele året.

Dekkmønsteret forbedrer sikkerheten

Sporene i dekkets mønster spiller en betydelig rolle i å gi dekket de rette egenskapene, og forbedre kjøresikkerheten. De forhindrer at vann, gjørme, slaps og snø tetter igjen mønsteret, de forbedrer dekkets grep, forkorter bremselengden og gjør kjøretøyet lettere å kontrollere. Sommerdekk og vinterdekk har ulike mønstre for å imøtekomme ulike værforhold

Mønster for sommerdekk

For sommerdekk er det viktig å drenere vann fra dekkets kontaktflate. Om dekket ikke klarer å drenere nok vann kan det utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko, og kan potensielt føre til vannplaning. Vannplaning oppstår når et kjøretøy mister kontakt med veien på grunn av dannelse av et vannlag mellom dekkene og veiens overflate.

For å effektivt drenere bort vann har Nokian Tyres’ sommerdekk tydelige, langsgående spor og tette tverrgående spor. Vannet strømmer først inn i de langsgående sporene og deretter ut gjennom de laterale sporene, og reduserer risikoen for vannplaning. Disse sporene bidrar også til å fjerne ting som gjørme som kan redusere trekkraften.

Mønster for vinterdekk

Vinterdekk har som regel dypere spor enn sommerdekk, noe som gir pålitelig trekkraft på glatte overflater. Sporene i vinterdekk løper både i lengde- og sideretning, som danner et tett blokkmønster på dekkets overflate. Denne utformingen optimaliserer trekkraften og leder effektivt bort snø og slaps fra dekket, som sikrer trygg vinterkjøring.

Pålitelige vinterdekk er viktig for bilens styringsevne, is- og snøgrep, samt bremselengde. I Nokian Tyres sine piggdekk er grepet ytterligere forbedret med innovative pigger, mens det i piggfrie dekk oppnås med gripeseiper som biter seg fast i veioverflaten.

Vær oppmerksom på rotasjonsretning under montering

I noen tilfeller påvirker dekkets rotasjonsretning ytelsen. Når du monterer dekk, bør du alltid sjekke om rotasjonsretningen er markert på dekket. Merkingen er lett lesbar og inkluderer vanligvis ordet "ROTATION" og en pil. Riktig rotasjonsretning er angitt av retningen pilen peker.

Feil rotasjonsretning kan føre til mindre effektiv fjerning av vann, snø og slaps, som igjen kan forårsake redusert sikt for andre trafikanter. Det kan også påvirke styreresponsen.

Rotasjonsretningen for våre Nokian Tyres vinterdekk er vanligvis forhåndsbestemt. For sommerdekk er rotasjonsretningen ofte valgfri, men at det er en bestemt side som skal vende ut fra bilen. Det er imidlertid viktig å dobbeltsjekke før montering.

Hva er tilstrekkelig mønsterdybde for dekk?

Dypere mønster gir bedre ytelse. Den minste lovlige mønsterdybden er fastsatt i vegtrafikkloven, der vinterdekk krever en minimum mønsterdybde på 3 mm og sommerdekk krever minst 1,6 mm. Det er imidlertid viktig å merke seg at ytelsen til dekket forringes betydelig før den når disse grensene. Det anbefales å bytte dekk når mønsterdybden nærmer seg 4 millimeter.

Nye vinterdekk har vanligvis en mønsterdybde på omtrent 10 mm, mens sommerdekk har minimum 8 mm. Etter hvert som dekk slites ved bruk, reduseres mønsterdybden. Du kan påvirke dekkets slitasje ved å kjøre proaktivt, ha riktig lufttrykk og rullere dekkenes plassering.

Sjekk mønsterdybden regelmessig

Tilstrekkelig mønsterdybde er en betydelig sikkerhetsfaktor, og du bør sjekke den regelmessig. Gjenstående dybde bør i det minste kontrolleres når dekkene monteres for sesongen, men helst også underveis i sesongen. Kontroller mønsterdybden på alle dekkene for å sikre jevn slitasje.

Du kan enkelt sjekke mønsterdybden ved hjelp av Driving Safety Indicator (DSI) på alle nyere Nokian Tyres-produkter. DSI gir en rask vurdering av gjenværende mønsterdybde, og vises på dekkets mønster. Tallene til DSI indikerer mønsterdybden i millimeter. Når det forrige nummeret slites bort, indikerer neste nummer gjenværende mønsterdybde.

For en mer nøyaktig måling av mønsterdybde kan du bruke en elektronisk måler. Det er et lite, apparat som kan kjøpes hos bilrekvisitaforhandlere. Du kan også sjekke mønsterdybden med et kronestykke, en linjal eller en tommestokk – men merk at målingen da kan bli noe omtrentlig. For en nøyaktig måling kan du også dra innom et dekkverksted og konsultere en fagperson.

Skaff nye dekk når mønsterdybden er slitt ned

Regelmessig kontroll av mønsterdybden hjelper til med å sørge for at kjøretøyet ditt alltid har godt vedlikeholdte dekk. Tilstrekkelig mønsterdybde øker stabiliteten, forbedrer kjøretøyets kontroll, forebygger ulykker på veien og reduserer bremselengden, slik at du kan reagere mer effektivt i uventede situasjoner.

Du kan også forlenge dekkenes levetid ved å utføre regelmessige kontroller av mønsterdybden og rullere dekkenes plassering ved behov. Når dekkets mønster blir for lavt, bør du bytte de ut med nye for å sikre trygg kjøring.

 

finn dekken som passer for din bil