DEKKSTØY

DEKKSTØY

Finn dekkene som passer best for deg

MINDRE STØYFORURENSNING

Merkingen av eksternt lydnivå forklarer hvor høy dekkstøyen høres for personer utenfor kjøretøyet. Med andre ord, det indikerer ikke støyen inne i kjøretøyet. Den eksterne dekkstøyen er angitt i desibel, og bokstavene A, B og C indikerer volumet, A er lavest lydnivå.