”For uerfarne sjåfører anbefaler vi piggdekk”

Teppo Huovila er sjef for produktutviklingsavdelingen ved Nokian Tyres med sine nesten hundre ansatte. Til hans ansvarsområde hører såvel design og utvikling av dekkenes egenskaper som styring av prosessen med nye dekkmodeller fra prøvepartier til produksjon.

Er piggfrie dekk nå like gode som piggdekk?
”Utviklingen av piggfrie dekk har de siste årene vært rask. Også bilfabrikkenes innsats for utvikling av sikkerheten på biler bidrar til at piggfrie dekk fungerer bedre enn før.  Utviklingsarbeidet med ABS bremsesystem og ESP elektronisk stabilitetssystem har gjort det enklere å bevare kontrollen med nye biler på glatt underlag enn med eldre biler.  Piggdekkene har imidlertid også gjennomgått en utvikling og det er fortsatt slik at piggfrie dekk ikke er like gode som piggdekk under alle forhold, spesielt gjelder dette våt is."

Hvem passer piggfrie dekk for?
”Piggfrie dekk passer spesielt bra hvis du har en ny bil med mye sikkerhetsutstyr, du kjører hovedsakelig under stabile vinterforhold i nord og du er en erfaren sjåfør. For ustabile vintre er piggdekk som oftest mer passende, da de gir mer spillerom på glatt nullføre. Piggfrie dekk er heller ikke et godt valg som vinterdekk for unge sjåfører verken den første eller andre vinteren.”

"For uerfarne sjåfører anbefaler vi piggdekk"
Teppo Huovila, Produktutviklingssjef, Nokian Tyres plc

Det er vel forskjell på piggfrie dekk også?
”Det er forskjeller mellom piggfrie dekk, men spesielt mellom ulike typer piggfrie dekk. For de mildere forholdene i Mellom-Europa produserer vi helt forskjellige piggfrie dekk. Dette er det viktig å ta hensyn til hvis man har til hensikt å kjøpe dekk for nordiske forhold i Tyskland eller på Internett.

Kjørestilen er vel ikke i ferd med å miste sin betydning?
”Dessverre har for eksempel vi finner i følge en undersøkelse dårligere evne til å tilpasse oss endringer i føreforholdene enn for eksempel svenskene. Vi har en mer aggressiv kjørestil og hastigheten tilpasses ikke så naturlig etter endringer i været. Tørr asfalt gir ni ganger bedre grep enn is og denne endringen tas ikke tilstrekkelig på alvor.”