LUFTRYKK VINTERDEKK

LUFTRYKK VINTERDEKK

Lufttrykket i dekkene påvirker både sikkerheten og hvor lenge dekkene holder. Det er derfor viktig å sjekke lufttrykket regelmessig og holde det på nivået som anbefales av bilprodusenten. Temperaturen ute påvirker lufttrykket i dekkene, og i hvilken grad det opprettholdes. Ta dette i betraktning, spesielt når det er kaldt vær, og juster lufttrykket i vinterdekkene etter behov når det er minusgrader.

Finn dekkene som passer best for deg

Høyere lufttrykk om vinteren

Temperaturen har direkte påvirkning på lufttrykket om vinteren: når været blir kaldere, synker lufttrykket. I personbildekk synker lufttrykket med omtrent 0,1 bar per ti grader lavere temperatur. Det anbefales å ha et lufttrykk som er 0,2 bar høyere i vinterdekkene enn det som brukes i sommerdekkene.

Det kan være at bilprodusenten allerede har gitt separate anbefalinger for lufttrykk i sommerdekk og vinterdekk. Følg alltid produsentens anbefaling hvis den er tilgjengelig. Hvis det ikke finnes et separat anbefalt trykk for vinterdekk, legg til 0,2 bar til det anbefalte lufttrykket for sommerbruk. Du kan som regel finne anbefalinger for lufttrykk på følgende steder:

  • På innsiden av førerdøren
  • På innsiden av drivstofflokket
  • Kjøretøyets instruksjonsbok
  • Bilprodusentens nettsider

Mål lufttrykket jevnlig – spesielt i kaldt vær

Lufttrykket synker gradvis uansett forhold, og dette blir spesielt tydelig i kaldt vær og ved varierende temperatur. For å holde lufttrykket på riktig nivå, er det lurt å sjekke det minst en gang i måneden. Sjekk lufttrykket også hver gang du kjører med tung last eller når du skal kjøre langt. Vær også oppmerksom på at hvis du skal kjøre i Europa, kan reglene for vinterdekk variere mellom land.

Mål lufttrykket når dekkene er kalde for å få et mer pålitelig resultat. Dekkene varmes opp under kjøring, derfor er det lurt å måle lufttrykket helt i starten av en kjøretur. Hvis du må kjøre mer enn noen få kilometer før du får utført målingen, kan det være lurt å la dekkene kjøle seg ned en stund før målingen foretas.

Merk også at hvis du sjekker lufttrykket for eksempel i en varm garasje, vil trykket fort være for lavt ute i den kalde vinterluften. Temperaturen i en garasje kan være opptil +20 °C. Når utetemperaturen er -10 °C, er temperaturforskjellen allerede 30 °C. Dette vil bety at lufttrykket bør være 0,3 bar høyere enn om sommeren.

Lavt lufttrykk forårsaker problemer

For lavt luftktrykk kan føre til mange problemer for sjåføren. Dekk med for lite luft kan slites ujevnt, noe som forkorter levetiden deres. Å kjøre med dekk som har for lite luft øker i tillegg drivstofforbruket. Kjøreevnen og kontrollerbarheten til kjøretøyet blir også dårligere.

"Når det er kraftig frost lurer folk på hvorfor dekkene "spretter" når de starter. Dette skyldes at lufttrykket har sunket i kulden, og dekket har fryst eller kjølt seg ned og etterlatt en midlertidig permanent resesjon i det. Dekket vil miste formen sin og være litt ujevnt til den varmes opp skikkelig. Det er bedre å bruke et lett overtrykk for å unngå disse problemene," sier lederen for Nokian Tyres' tekniske kundeservice, Matti Morri.

For lavt lufttrykk forlenger også bremselengden og øker faren for vannplaning. Under krevende kjøreforhold om vinteren bør du ta spesielt hensyn til sikkerhetsfunksjonene. Når du justerer lufttrykket i vinterdekkene dine til riktig nivå, kjører du tryggere og sparer drivstoffkostnader. Samtidig forlenges dekkets levetid. Riktig lagring av dekk forlenger også levetiden - oppbevar vinterdekkene dine over sommersesongen på et tørt, kjølig og lysbeskyttet sted.

Sjekk dekkenes tilstand

Når lufttrykket i vinterdekkene er på anbefalt nivå, slites de jevnt. Du sjekker dekkets slitasje ved å måle mønsterdybden. Jo dypere rillene er, desto bedre ledes slaps bort fra dekkene. Dekk som sitter på drivaksel slites vanligvis litt raskere enn dekkene som ruller fritt. Derfor bør de som kjører mye rullere dekkenes plassering på kjøretøyet ved behov for å jevne ut slitasjen. Når dekkene begynner å bli for slitte, er det på tide å skaffe nye vinterdekk til kjøretøyet ditt.

Ifølge loven må mønsterdybden i vinterdekk være minst 3 mm. Sikkerhetsfunksjonene til dekkene har imidlertid allerede blitt betydelig svekket når minimumsgrensene er nådd. Du bør skaffe nye vinterdekk senest når dekkene dine har nådd 4 mm-merket. Hvis du bruker piggdekk, bør du også følge med på tilstanden og antallet pigger i tillegg til mønsterdybden:

"I dag betyr ikke vintersesongen automatisk at veiene alltid har snø eller is. Når du kjører på tørr asfalt om vinteren, er det lett for piggene å slites mer enn gummien rundt dem. I slike tilfeller svekkes dekkets grep, spesielt på is. Når været blir kaldt og det kommer snø og is, kan slitte og løse pigger legge seg ned i mønsteret, og det blir vanskelig å kontrollere bilen på glatt føre," sier Morri.

Hvis antallet pigger mellom dekkene varierer med mer enn 25 prosent, er det på tide å skaffe nye dekk. Piggdekket Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 tilbyr svært god sikkerhet selv i de mest krevende situasjoner.

Kjør trygt gjennom vinteren

Dekkene må være i god stand for å kunne kjøres trygt. Hold dekkene i god stand lenger ved å følge blant annet disse tipsene:

  • Sjekk lufttrykket jevnlig. Mål lufttrykket når dekket er kaldt, og øk lufttrykket med 0,2 bar for vintertid.
  • Ha en rolig og proaktiv kjørestil. Forsøk å unngå unødvendig hard bremsing, akselerasjon og aggressive rattbevegelser.
  • Oppbevar dekkene riktig. Dekkene vil ikke forringes like raskt om du oppbevarer dem på et mørkt, tørt og godt ventilert område. Sjekk lufttrykket etter at de har vært lagret for sesongen.

Kjøring om vinteren kan til tider være uforutsigbart på grunn av krevende forhold. Derfor er det viktig å følge med på lufttrykket og tilstanden til dekkene. Pass på dekkets tilstand og skaff nye dekk når sikkerhetsfunksjonene begynner å forringes. På denne måten kan du sørge for trygg og stabil kjøring under alle forhold.