Et reservehjul kan være redningen når uhellet inntreffer

Et reservehjul kan være redningen når uhellet inntreffer

Et reservehjul kan komme til svært god nytte når uhellet først et ute på veien. Hvis man har med seg et egnet reservehjul og det nødvendige verktøyet for å sette det på, kan reisen fortsette bortimot smertefritt. Derimot vil reservehjulet aldri være helt likt som resten av hjulene på bilen, og noen ganger kan størrelsen også avvike. I de tilfellene er reservehjulet bare en midlertidig løsning, og vil trenge å skiftes ut før man legger ut på lengre turer.  

Finn dekkene som passer best for deg

Forskjellige typer reservehjul

Det finnes flere ulike typer reservehjul, basert på hvilken størrelse de har og hvorvidt de er ment for kort- eller langvarig bruk. I stedet for et reservehjul, kan biler også være utstyrt med et reparasjonssett som kan brukes til å fikse mindre skader:

  • Et reservehjul i full størrelse har den samme størrelsen som dekkene som allerede sitter på bilen. Dette hjulet kan være en fullgod erstatning, men det tar til gjengjeld opp masse plass i bilen. 
  • Størrelsen på reservehjulet kan være ulikt hjulene som allerede sitter på bilen, men kan da bare brukes midlertidig fram til man får satt på et i riktig størrelse. Det er verdt å merke seg at et reservehjul i mindre størrelse har begrensninger, og er kun ment for å brukes når det er absolutt nødvendig. Et slikt reservehjul har en fartsgrense på 80 km/t, og skal ikke overgå denne hastigheten. Til gjengjeld er hjulet mindre, og sparer plass i bilen.
  • Ettersom et reservehjul både tar opp mye plass og veier en god del, kommer mange moderne biler uten et reservehjul i det hele tatt. I stedet er bilen utstyrt med et reparasjonssett, som kan brukes til å reparere mindre skader. I de tilfellene bør du huske på at reparasjonssettet har en utgangsdato. Sørg også for å gjøre deg kjent med hvordan settet skal brukes, før ulykken inntreffer. På samme måte som med et mindre reservehjul, er et reparert hjul en midlertidig løsning som bare skal brukes over korte avstander. 

Valget av hvorvidt man bør ha et reservehjul i bilen påvirkes av hvor mye plass man har i bagasjerommet. Mange bilister foretrekker også å slippe ekstravekten et reservehjul medfører. Hvis bilen ofte kjøres i terreng eller utenfor tettbebygde strøk, kan et reservehjul i full størrelse være en god investering. I områder med gode veier, eller der hjelpen alltid er i nærheten, kan det være tilstrekkelig med et mindre reservehjul eller et reparasjonssett.

Hva er Flat Run-dekk?

Det er mulig å kjøre videre med såkalte flat run-dekk, selv etter de har punktert. Nokian Tyres Flat Run-dekk kan blant annet kjøres uten trykk i dekkene. På den måten er det mulig å midlertidig fortsette kjøreturen selv etter uhellet har inntruffet, fram til man får byttet ut det skadede dekket. Hvis det viser seg at dekket har unngått alvorlig skade, er det også mulig å reparere dem i området rundt dekkmønsteret. 

Basert på hvor tungt kjøretøyet er lastet, er det mulig å kjøre 50-150 kilometer etter at man har punktert på et Nokian Tyres Flat Run-dekk. I de tilfellene er det anbefalt at man holder makshastigheten til 80 km/t, eller til 50 km/t når det er våt og glatt. Les mer om Nokian Tyres Flat Run-teknologi. 

Når er det på tide å bytte ut reservehjulet?

Selv om dekket bare oppbevares i bilens bagasjerom, vil det på samme måte som dekkene som sitter på bilen etter hvert trenge å byttes ut. Det er anbefalt at man sjekker reservehjulets tilstand jevnlig, slik at man vet at det er klart til bruk når man først trenger det.

Sørg for å sjekke lufttrykket og mønsterdybden ved starten av sesongen. Den minste tillatte mønsterdybden i sommerdekk er 1,6 mm, mens vinterdekk skal ha minst 3 mm dybde. Dette er imidlertid minstekravet, og er ikke anbefalt for optimal sikkerhet. Det anbefales at man bytter ut de gamle dekkene med nye i god før mønsterdybden begynner å nærme seg minstekravet.  

Når man kontrollerer lufttrykket i reservehjulet, bør man fylle på litt mer enn hva man normalt pleier å gjøre. Lufttrykket i reservehjulet vil reduseres over tid, selv når det ikke er i bruk. Husk også på å kontrollere lufttrykket i dekkene som er i bruk, da feil trykk kan føre til at dekkene slites ut raskere, og kan i verste fall påføre skader på hjulet. Glem heller ikke at vinterdekk bør ha et noe høyere lufttrykk enn det man bruker i sommerdekk.

I tillegg til dekkets tilstand, er det verdt å tenke på hvor gammelt dekket er. Dekkenes egenskaper forandres og forringes over tid, selv når de ikke er i bruk. Dekkets produksjonsdato kan sjekkes ved hjelp av sidemerkingen, der du finner uken og året dekket ble produsert i. Dekkets levetid bør ikke overstige mer enn 6 år i aktivt bruk, og den totale levetiden bør ikke være lenger enn 10 år, uavhengig av hvor mye dekket har blitt brukt.

Hvis du er usikker på tilstanden til reservehjulet, er det alltid bedre å oppgradere til et nytt dekk, framfor å ta sjansen med det gamle. Når man skal velge seg ut et reservehjul, er dekkstørrelsen det første man burde vurdere. Du finner dekkstørrelsen på dine nåværende dekk trykt inn i sideveggen. I Nokian Tyres’ nettbutikk har vi et bredt utvalg av både vinterdekk og sommerdekk – du kan også finne dekk som passer til ditt kjøretøy ved hjelp av dekkvelgeren på hjemmesiden.

 

Finn dekkene som passer best for deg