Vil biler ha både hestekrefter og elektrisitet i fremtiden?

Vil biler ha både hestekrefter og elektrisitet i fremtiden?

Nokian Tyres utfører langsiktig bærekraftsarbeid og utvikler bærekraften i dekkbransjen gjennom blant annet innovasjon og utviklingssamarbeid. Vi står fortsatt overfor mange utfordringer forbundet med bærekraft innen transport, og forskere ser et stort potensial på dette området. Vil det være mulig å integrere solceller i kjøretøy? Kan biler ha både hestekrefter og elektrisitet i fremtiden? 

Dekk- og kjøretøyprodusenter jobber kontinuerlig med å gjøre produktene så trygge og bærekraftige som mulig. Nokian Tyres er involvert i samarbeidsprosjekter med kjøretøyprodusenter for å utvikle fremtidens dekkteknologier og avanserte materialer.   

 

«Det har skjedd store endringer innen produktutvikling. Et enkelt produkt involverer så mange aspekter at man må inngå samarbeid med ulike interessenter for å kunne tilby den beste kvaliteten,» sier Teemu Soini, sjef for innovasjon og utvikling hos Nokian Tyres.  

 

Folks holdninger til transport og mobilitet blir også mer bærekraftige. Vi ser en betydelig endring i hvordan verdier gjenspeiles i praksis. 

 

«Jeg har lest undersøkelser om miljøholdninger siden 80-tallet, og det har hele tiden vært en konflikt mellom folks holdninger og handlinger. Dette er i ferd med å endre seg nå, og miljøaspekter påvirker virkelig valgene som folk tar,» sier Petri Tapio, professor ved Finlands fremtidsforskningssenter ved universitetet i Turku.  

 

Kan man plassere solcellepaneler på biltakene? 

 

Gamle biler skiftes sakte ut, og trenden med elbiler har bare nettopp startet. Petri Tapio antar at gamle biler i betydelig grad ikke vil bli skiftet ut med elbiler før 2040-årene.  

 
«Så langt jeg forstår følger hydrogenbiler denne trenden med utvidelsen av hydrogenøkonomien. Hvis trenden med hydrogenbiler tar av i løpet av de neste fem årene, vil ikke dette bli gjenspeilet i markedet i større skala før tidligst 2045,» sier Tapio.  

 

Han ser også nye muligheter. 

 

«Biler har en stor overflate som vender mot himmelen. Vil det være mulig å integrere solceller i kjøretøy? Eller kan mennesker bidra med muskelkraft for hybridbiler? Det er kanskje mulig å utvikle lette biler som har både hestekrefter og elektrisitet.»   

 

Utfordringer rundt bærekraft innen transport  

 

Vi stor fortsatt overfor mange utfordringer forbundet med bærekraft innen transport. Batteriteknologien har for eksempel utviklet seg raskt, men det er fortsatt ikke mulig å produsere og resirkulere batterimaterialer på en bærekraftig måte. 

 

«Fornybare brensler involverer også utfordringer. Hvis det ikke er nok rester og avfall til å produsere biodiesel, må man dyrke planter for å dekke transportbehovet, noe som vil øke karbonavtrykket for produksjon av biodrivstoff betydelig,» sier Heikki Liimatainen, professor ved transport- og logistikkforskningssenteret ved universitetet i Tampere. 

 

«Man trenger olje til en rekke formål innen transport. Biler, dekk og asfalt inneholder olje, så man må finne nye råmaterialer,» påpeker Liimatainen.  

 

Konkret handling for en mer bærekraftig dekkindustri 

 

Nokian Tyres engasjerer seg i langsiktig bærekraftsarbeid. Selskapet var for eksempel den første dekkprodusenten som sluttet å bruke høyaromatiske oljer som råmateriale. I tillegg har Nokian Tyres brukt rapsolje som plastifiseringsolje i mer enn ti år, og selskapet var først ute med å lansere et vinterdekk i kategorien for beste rullemotstand. Så langt er det mest bærekraftige Nokian Tyres-produktet Green Step-konseptdekket, der opptil 93 % av materialene enten er resirkulert eller fornybare. 

 

«Rullemotstanden til et dekk har en betydelig innvirkning på CO2-utslipp. I produktutviklingen bruker vi de nyeste materialene og moderne simuleringsmetoder for å redusere rullemotstanden til nye dekk. Over 90 % av dekkene som produseres av Nokian Tyres, er allerede i de beste A-, B- og C-kategoriene,» sier Soini.  

 

Nokian Tyres produserer også Intuitu™ smartdekk med sensorer for anleggsmaskiner. Dekkene kobles til en mobilapp som gir brukeren sanntidsinformasjon om lufttrykknivåene og temperaturen i dekkene. Riktig lufttrykk i dekkene er viktig for grep og stabilitet, samt for energieffektivitet og levetid. 

 

Nylig arrangerte Nokian Tyres innovasjonskonkurransen FAST RACE, BIG CHANGE for å utfordre bransjeeksperter på ulike områder til å utvikle mer bærekraftige dekk. Reselo fra Sverige vant konkurransen med sin revolusjonerende innovasjon: gummi laget av overskuddsbark fra bjørk.