Skift til vinterdekk i rett tid

Skift til vinterdekk i rett tid

Finn dekkene som passer best for deg

Tiden for å skifte til vinterdekk faller som oftest en gang ute på høsten, men mange sjåfører er usikre på når det burde gjøres. Det er viktig at dekkene byttes i tide, men det burde heller ikke skje for tidlig. Den generelle regelen er at det er sjåførens ansvar at dekkene er i god stand og er tilpasset føret, uansett årstid. Piggfrie vinterdekk settes på når vær og føreforhold tilsier at det er nødvendig, mens piggdekk hovedsakelig bare skal brukes innenfor tidsbestemte rammer.

Når bør man skifte til vinterdekk?

I Norge har vi ingen lov som bestemmer når vinterdekkene må av og på, så lenge de er piggfrie. Det legger enda mer ansvar på bileierne, som selv må avgjøre når tiden for å bytte dekk er inne. Det fører også til at noen velger å kjøre rundt på vinterdekk året rundt – noe som frarådes på det sterkeste. På samme måte er ikke sommerdekk laget for å brukes på vinteren, og takler kulde, snø og glatte veier dårlig. Du burde skifte til vinterdekk basert på forholdene der du er – når snø og frost begynner å legge seg på bakken, er det høy tid å bytte dekk.

For dem som bruker piggdekk, finnes det faste rammer for når disse kan brukes. For de fleste nordmenn gjelder perioden fra og med 1. november, til og med første søndag etter 2. påskedag. I våre tre nordligste fylker, Nordland, Troms og Finnmark, er det mellom 16. oktober og 30. april som gjelder.

Merk også at det finnes unntak fra reglene, som sier at både piggdekk og kjetting kan brukes utenfor de gitte tidsperiodene, når føret gjør at det er nødvendig.

Piggdekk eller piggfrie vinterdekk?

Det finnes to ulike typer vinterdekk å velge mellom i Norge: Piggdekk eller piggfrie vinterdekk. Valget mellom de to typene bør blant annet være basert på hvor i landet du befinner deg, og hvor du kjører mest. For noen vil det være tilstrekkelig med piggfrie vinterdekk av høy kvalitet, mens andre kjører på såpass utfordrende vinterveier at piggdekk er det eneste rette valget. De som bor et sted med mye skiftende føre, vil ofte ha en fordel av å velge dekk med pigger. Piggdekk er også et pluss når mindre erfarne sjåfører skal ut på glatte veier der det kan ligge snø og is.

Inntil forholdsvis nylig var piggdekk det eneste korrekte valget for mange i Norge, men utvikling og teknologi sørger for at piggfrie vinterdekk stadig blir bedre. En fordel med å bruke piggfrie dekk er mer fleksibilitet rundt når de kan settes på og tas av, da disse dekkene kan settes på tidligere på høsten, og sitte på litt lengre om våren. Husk derimot på at vinterdekk er laget for å brukes på vinteren, og ikke egner seg til bruk på varme sommerveier. Gummiblandingen i vinterdekk slites også fortere ut hvis de brukes når det er varmt i været.

Vinterdekk laget for bruk i Sentral-Europa vil ikke alltid tilby tilstrekkelig veigrep på de glatte og snødekte vinterveiene vi kjører på i Norden. Såkalte helårsdekk kan fungere i sørligere strøk, men de takler ikke utfordringene vi møter på her til lands. Kjøring med sommerdekk på vinteren er både farlig og ulovlig – sørg derfor for å sjekke EUs dekkmarkering, der is- og snøsymboler på dekkene tydelig viser at de er egnet for vinterbruk. Snøflaksymbolet, også kalt 3PMSF-markingen (3PeakMountainSnowFlake), indikerer at dekket har blitt testet og er godkjent for bruk på is og snø, og skal gi godt veigrep selv på utfordrende underlag.

Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 er et moderne piggfritt vinterdekk av høyeste kvalitet, som sørger for trygg og komfortabel kjøring på norske vinterveier. Istedenfor pigger, er dette dekket utstyrt med Arctic Grip-krystaller i gummiblandingen og Double Block Grip-design, som forbedrer grepet – “Sjåførens fordeler med dette kommer i form av en mer balansert og forutsigbar kjøreopplevelse, samt mindre energiforbruk, ettersom rullemotstanden har blitt redusert for å gjøre dekket mer miljøvennlig”, sier Nokian Tyres’ utviklingsansvarlig, Samu Lepistö.

Hakkapeliitta R5 kommer i flere utgaver, og er tilgjengelig for SUV-er. Dekket kommer også i en spesialutgave tilpasset el- og hybridbiler.

Andre regler for dekk i Norge

Som bileier i Norge finnes det flere regler du må overholde for å holde deg på rett side av loven. En av disse omhandler dekkenes tilstand, der spesielt mønsterdybden er en viktig faktor – og lovene som gjelder er ulik for sommer og vinter. For vinterdekk er det krav om minst 3 mm mønsterdybde, mens minstekravet er 1,6 mm for sommerdekk. Når det kommer til vinterdekk, anbefales det derimot minst 4 mm dybde, da dekkenes gripeegenskaper forringes over tid.

Hvis du skal ta med bilen til utlandet, bør du være oppmerksom på at andre regler kan gjelde. I flere europeiske land er det forbudt å kjøre med piggdekk, samt at reglene som gjelder for dekk kan være ulike de vi har i Norge.

De som kjører med piggdekk bør også sjekke tilstanden til piggene og sørge for at dekket har et tilstrekkelig antall pigger. Ulikt antall pigger på dekkene får ikke overstige 25%, målt mellom dekket med færrest og flest pigger. Derimot kan dette avviket være noe høyere så lenge alle dekkene har minst 75% av de opprinnelige piggene fortsatt intakt.

“Den viktigste sikkerhetsrelaterte egenskapen til et piggdekk er hvordan de takler kjøring på is. Bytting av kjørefelt på motorveien eller innlemming i trafikken ved et isete veikryss kan være utfordrende, spesielt om det har blitt dannet svart is”, forteller Olli Seppälä, sjef for produktutvikling hos Nokian Tyres

Piggdekket Nokian Tyres Hakkapeliitta 10 har blitt utviklet spesielt for de krevende forholdene i Norden. Det har blitt lagt vekt på både sikkerhet, veislitasje og komfort, for å skape et stillegående piggdekk. Hakkapeliitta 10 kommer også i en større utgave laget spesielt for SUV-er, samt i en egen spesialutgave for el- og hybridbiler.

Bytt til vinterdekk i tide

Ved å bytte til vinterdekk av høy kvalitet som er egnet for den norske vinteren, unngår du både potensielt farlige situasjoner i trafikken, samtidig som du overholder trafikkreglene. Lovene som gjelder for vinterdekk i Norge ifølge vegtrafikkloven er som følger, kort oppsummert:

  • Dekkene skal være i god stand, og være tilpasset både kjøretøy og føre, uansett årstid.
  • Piggdekk kan brukes fra 1. november til første søndag etter 2. påskedag i mesteparten av landet, og fra 16. oktober til 30. april i Nordland, Troms og Finnmark.
  • Det er tillatt å bruke både piggdekk og kjetting også utenfor denne perioden, om føret tilsier at det er nødvendig
  • På vinterdekk, og i denne perioden, er det påbudt med minst 3 mm mønsterdybde i dekkene, men minst 4 mm anbefales.
  • Det er ikke tillatt å bruke sommerdekk på vinteren.

Ved å bytte til piggfrie vinterdekk kan du unngå ubehagelige overraskelser når været plutselig snur. Ved å være tidlig ute unngår du også køene som ofte oppstår utover høsten, og kan komme vinteren godt i møte.