Bremselengde

Bremselengde

Mange faktorer påvirker hvordan en bil stopper ved en bråbrems. Noen av disse kan påvirkes av sjåføren, men en av de aller viktigste faktorene er dekkene. Med riktig type dekk, som er tilpasset kjøreforholdene, kan bremselengden kortes ned betraktelig – og i beste fall forhindre at en ulykke inntreffer. En bils bremselengde er et konsept som enhver sjåfør har nytte av å ha kunnskap om.

Finn dekkene som passer best for deg

Hva er bilens bremselengde?

Bilens bremselengde er hvor langt den forflytter seg etter at bremsen er tråkket ned, til den står helt stille. Bremselengde blir ofte forvekslet med stoppelengden, der man også legger til sjåførens reaksjonstid. Med reaksjonstid i bil menes den avstanden bilen forflytter seg før sjåføren i det hele tatt rekker å reagere, og deretter tråkke inn bremsen.

I likhet med en bils bremselengde, vil en sjåførs reaksjonstid være påvirket av flere ulike faktorer. Hvor fort man reagerer, kan utgjøre forskjellen når uforventede situasjoner oppstår. Førerens evne til å reagere raskt kan bli svekket av for eksempel trøtthet, rus, kjøreforhold, eller andre forstyrrende elementer som å bruke mobiltelefonen mens man kjører.  

Dekk av høy kvalitet er bedre skikket til å stoppe kjøretøyet enn billige dekk av lavere kvalitet. “De beste dekkene bruker høykvalitets gummiblandinger, som garanterer dekkenes egenskaper under alle forhold, samt i et bredt spekter av ulike temperaturer. Det samme gjelder for våtgrepet, der dekk av høy kvalitet slår de billigere variantene”, forteller Matti Morri, sjef for teknisk kundestøtte hos Nokian Tyres.

 

Kalkuler bilens bremse- og stoppelengde

For å kalkulere stopplengden, trenger du både reaksjonstiden og bremselengden. Sjåførens reaksjonstid er i gjennomsnitt ett sekund, gitt at man ikke er forhindret av andre stimuli, eller har svekket oppfatningsevne. Hvor mange meter bilen forflytter seg før man rekker å reagere kan regnes ut ved å dele bilens hastighet på 10, og deretter gange med 3. Formelen blir dermed (fart/10) * 3.

Bremselengden, altså hvor langt tid det tar fra bremsen trykkes ned til bilen står helt stille, kan regnes ut ved å dele hastigheten på 10, og deretter gange svaret med seg selv. Avslutningsvis blir resultatet ganget med 0,4. Med denne metoden blir formelen for å regne ut bremselengde (fart/10)² * 0,4.

Stoppelengden finner man ved å legge sammen resultatene fra reaksjonstiden og bremselengden. For en bil som kjører i 80 km/t, vil sjåførens reaksjonstid være 24 meter, mens bremselengden vil være 25,6 meter. Den totale stoppelengden i dette tilfellet er dermed 49,6 meter.

 

Hvordan påvirker dekkene bremselengden til en bil?

Dekkenes påvirkning av bremselengde kan ikke understrekes nok. Bruk av riktige dekk kan være forskjellen som gjør at man unngår en alvorlig ulykke. Husk på følgende angående bildekk og bremselengde:

Velg dekk som er tilpasset sesongen og kjøreforholdene

Det sier seg selv at vinterdekk bør brukes om vinteren, mens sommerdekk hører hjemme på varme sommerveier. Sommerdekk er designet for å gi grep når det er varmt i været, og når veiene er tomme for is og snø. De sørger også for at vann som har samlet seg i veibanen dreneres vekk, slik at man unngår vannplaning. Sommerdekk egner seg imidlertid ikke til å brukes på glatte og snødekte vinterveier. 

Vinterdekk er på den andre siden best på snø og is. Spesielt når man kjører på isbelagte veier er piggdekk det sikreste valget. I motsetning til hva mange tror, er piggfrie vinterdekk ikke egnet for bruk om sommeren – veigrepet de tilbyr er dårligere enn det et sommerdekk av høy kvalitet gir. 

“Når det er 20 minusgrader, vil vinterdekk med og uten pigger ha et like godt grep, piggfrie kan til og med være best. Når det er skikkelig kaldt, er ikke isen glatt. Men når det nærmer seg 0 grader, ligger det vann på toppen av isen, som gjør den svært glatt. I de tilfellene biter piggdekkene seg fast i underlaget, og gir bedre grep”, sier Nokian Tyres’ Matti Morri.

 

Sjekk dekkenes tilstand og mønsterdybde

Dekk blir slitt når de blir brukt, og grepet blir svakere når mønsteret blir slitt ned. Dekkslitasje kan sjekkes basert på gjenstående mønsterdybde. Vegtrafikkloven tilsier at minste tillatte mønsterdybde i vinterdekk er 3 millimeter, mens 1,6 millimeter gjelder for sommerdekk.

Vær oppmerksom på dekkenes alder

I tillegg til at dekk slites ut ved bruk, vil deres egenskaper også påvirkes av hvor gamle de er. Dekk som er for gamle kan i verste fall ikke lenger være trygge i trafikken. Dekk har en levetid på omkring 6 år i aktiv bruk, og burde ikke være eldre enn 10 år totalt. Husk også på at dekkene holder seg bedre lenger om de blir oppbevart på korrekt måte når de ikke er i bruk.

Dekkteknologi og andre funksjoner

Produktutviklingen av dekk forbedres stadig, og fører til nye innovasjoner som gjør dem tryggere og bedre. Eksempler er sommerdekk som på en mer effektiv måte drenerer bort vann, og plasseringen av piggene på piggdekk som gjør at bilen stopper raskere når man bremser.

Hvordan korte ned stoppelengden

I tillegg til å velge riktige dekk, kan føreren av bilen også påvirke reaksjonstiden og bremselengden på flere ulike måter.

 

  • Observer og forutse. Vær oppmerksom i trafikken, da farlige situasjoner oppstår uten forvarsel. Selv om du kjører i henhold til reglene og anbefalingene, kan andre sjåfører og fotgjengere gjøre uforutsigbare ting i trafikken.
  • Hold avstand til andre biler. Når du holder tilstrekkelig avstand til bilen foran deg, har du tid til å reagere når det uventede skjer. Når du kjører på motorveien, kan du kalkulere tilstrekkelig sikkerhetsavstand ved å gjøre om din egen hastighet i kilometer i timen til hvor mange meter det er til bilen foran.

 

    • Ikke kjør når du er påvirket eller trøtt. Stoffer som alkohol og enkelte rusmidler påvirker sjåførens reaksjonsevne. Når man er ordentlig trøtt, kan dette også gi tilsvarende en mild rustilstand og svekke evnen til å reagere raskt når en situasjon oppstår.
    • Fokuser på kjøringen. Bruk av mobiltelefon når man kjører er svært forstyrrende. Hvis du snakker i telefonen mens du kjører, bruk handsfree.

 

  • Følg fartsgrensene. Fartsgrensene er ikke satt for moro skyld. De bidrar til å holde veiene trygge for både trafikanter og fotgjengere
  • Juster farten basert på forholdene. Bremselengden til en bil er betraktelig kortere på tørr vei sammenliknet med regn og snø. Juster farten etter forholdene om nødvendig.

 

Finn dekkene som passer til din bil