Energisparende dekk utgjør en forskjell – Hvordan kan sjåfører påvirke dekkenEs karbonavtrykk? 

Drivstofforbruket under kjøring har den største miljøpåvirkningen gjennom et dekks levetid. Ved å velge dekk med lav rullemotstand og sjekke dekktrykket jevnlig, kan sjåføren både forbedre energieffektiviteten og bidra til mer miljøvennlig kjøring. Andre faktorer, som råmaterialer og utslipp fra produksjon, påvirker også dekkens karbonavtrykk.

"Det finnes mange konkrete måter for sjåfører å ha en positiv innvirkning på miljøvennlighet i trafikken. Over 80% av et dekks karbonavtrykk skapes under bruk. Et klokt dekkvalg, riktig dekktrykk og en forsiktig kjørestil reduserer betydelig utslipp fra kjøring," sier Teppo Huovila, Vice President, Quality and Sustainability Nokian Tyres. 

Karbondioksid er den mest betydningsfulle drivhusgassen som genereres av biltrafikk. Når en bensin- eller dieseldrevet bil brukes, avgir den CO2 gjennom eksosen. Vanligvis utgjør omtrent en sjettedel av disse utslippene energiforbruket på grunn av dekkenes rullemotstand. Når det gjelder elektriske kjøretøy, utgjør rullemotstand så mye som en fjerdedel av utslippene. 

For eksempel, hvis en forbrenningsmotorbil avgir 120 g CO2 per kilometer, vil dekkenes rullemotstand utgjøre 20 g/km. Jo lavere rullemotstand dekkene har, desto mindre drivstoff trengs for kjøring. For elektriske kjøretøy betyr lavere rullemotstand lengre rekkevidde og mindre strømforbruk. Dermed fører lavere rullemotstand til lavere CO2-utslipp og et mindre karbonavtrykk. 

Rullemotstanden til dekkene kan variere betydelig. Forskjellen er betydelig for en bileier – og ikke bare miljømessig. EU-dekkmerkingen viser drivstoffeffektivitet på en skala fra A til E. For eksempel bruker et dekk i klasse B omtrent 0,1 liter mindre drivstoff per 100 kilometer enn et dekk i klasse C, og 0,2 liter mindre enn et dekk i klasse D. 

Gjennomsnittlig rullemotstand for Nokian Tyres' dekk har blitt redusert med 8,5% sammenlignet med 2013. Dette tilsvarer eksosutslippene fra 65 000 biler årlig. 

Produksjonens karbonavtrykk og råmaterialer bidrar også til dekkenes miljøvennlighet. 

"Sammenlignet med 2015 har vi allerede redusert drivhusgassutslippene per produksjonstonn med 43% og gleder oss til snart å begynne byggingen av den første nullutslippsfabrikken i dekkbransjen for å redusere utslippene enda mer," sier Huovila. 

Dekkene er laget av over 100 forskjellige ingredienser, og de er en annen viktig faktor når det gjelder vurdering av dekkenes miljøvennlighet. Mange resirkulerte og fornybare råmaterialer regnes som spesielt bærekraftige. Bærekraft og miljøvennlighet av råmaterialer er viktige faktorer i Nokian Tyres' materialvalg. 

"Vi har som mål å øke andelen resirkulerte eller fornybare råmaterialer i våre dekk til 50% innen 2030. Bruken av nye råmaterialer krever mye produktutvikling og testing, da nye råmaterialer kan påvirke ulike dekkegenskaper. Dekkets sikkerhetsmessige egenskaper må selvfølgelig ikke endres når nye miljøvennlige råmaterialer tas i bruk," sier Huovila. 

Riktig lufttrykk optimaliserer energiforbruket og bidrar til å forhindre dekkskader. 

I tillegg til lettrullende dekk, er riktig lufttrykk avgjørende for energieffektivitet. Hvis lufttrykket er for lavt, øker både drivstofforbruket og risikoen for dekkskader. Derfor er regelmessig kontroll av lufttrykket en enkel måte å påvirke kjøringens miljøvennlighet og sikkerhet. 

"Som en tommelfingerregel bør lufttrykket kontrolleres en gang i måneden. Hvis belastningen er tyngre enn vanlig, bør dekktrykket være 0,2 bar høyere enn normalt," minner Huovila om. 

Ytterligere informasjon: 

Teppo Huovila, visepresident for kvalitet og bærekraft, telefon: +358 10 401 7701 

[email protected]